Програма


Ако вече си уморен

Това е най-деликатната и трудна фаза. Трае около 15 дни, в които човек се мотивира в борбата му да се измъкне и продължи напред. Състои се в пълна дезинтоксикация чрез подходящи терапевтични средства, които позволяват да се открие проблема в организма, предизвикан от отровните вещества: дълги разходки, контакт с природата, фитотерапия и масажи, които правят по- поносим синдрома на абстиненцията. През тази фаза трябва да се опитва да се избягва всякакъв вид контакт със средата, в която човек е бил преди постъпването си в центъра. С изключение на специални обстоятелства, той не може да бъде посещаван, нито да се обажда по телефона, докато не минат 15 дни. Кореспонденция по пощата се позволява още от първия ден. Също така, докато трае този период, на роднините се предоставя цялата необходима информация за развитието на пациента от отговорниците или наставниците на къщата, в която живее.

Втората фаза започва след като минат първите 15 дни от постъпването. В нея всеки се учи как да се оправя в ежедневието - от ученето на занаят до простото действие да съжителства с други хора. Дейности, които се развиват в този период: Овладяването на различни занаяти: заваряване, дърводелство, зидарство, механика на автомобил, тапицерия, поправка на мебели и електроуреди и др. Организация на свободното време: спорт, школи по музика, театър и др.

Това е етапът на завръщане към работата и обществото. Тук са най- многото проблеми. От една страна са разрушените социални отношения (съдебни процеси, сериозни грешки в предишната работа, раздели...) и от друга, безработицата, слабата икономика, и неподготвеността на работодателите затрудняват още повече процеса на интеграцията. Затова ние се стремим, доколкото зависи от нас, да не прекъсваме връзката с хората напускащи нашия център.