Постъпване


Ако имаш нужда от надежда

Постъпването в Рето винаги е безплатно и доброволно, уговаря се предварително със заинтересованите чрез лична среща.

Целта е от една страна, желаещите да се информират за всички аспекти, свързани с вътрешната дейност на центъра, а от друга ние, да получим представа за състоянието на човека, семейното му и социално положение, и евентуални здравни и съдебни проблеми (пробации, дела и др.)

Първоначалният процес на рехабилитация се извършва в режим на интернат, като има отделни къщи за мъже и за жени. Не се отказва помощ на човек заради: болест, бременост, култура, раса, религия или пол.