Условия


Ако имаш нужда от ново начало

  Необходимо е да се знае:


 • Времето за престой в центъра е по желание, въпреки че в повечето случаи се счита за необходим един период от 8 до 12 месеца. Във всички случаи постъпването е напълно безплатно.
 • Ако е възможно трябва да се удостовери здравословното състояние на лицето с актуален лекарски доклад (за да се улесни следенето на здравословното му състояние), както и всякаква лична документация: лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др.
 • Не се позволява употребата на никакви вредни за здравето вещества: наркотици, цигари, алкохол, и др.
 • Първите 10-15 дни (времето на абстиненцията) човекът остава под пряко наблюдение в приемната къща.
 • Трябва да се приеме придружаването на назначен наставник.
 • Трябва да се спазва разписанието за всекидневните дейности.
 • Когато физическото състояние го позволява е необходимо участието в различните дейности на центъра: кръжоци за уплътняване на времето, домашни работи и др.
 • Всеки център определя графика за посещения, телефонни обаждания, разполагане с пари и др.
 • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената трябва да се разделят временно, докато се сметне за необходимо. Нашата цел е възстановяването на семейството.