Добре дошли
София
къща за момичета
Бургас
Пловдив
Сдружение „Рето- Надежда”, е  регистрирано в
Софииски градски съд с фирмено дело №12297/2000г.
като основната му цел е: подпомагане физическата и
социална интеграция, чрез оказване на безвъзмездна
морална, материална и духовна помощ на лица, намиращи
се в неравностойно социално положение, предимно
токсикомани и наркомани, според индивидуалната нужда
на лицето. Като всички членове са доброволци и
предимно бивши наркозависими.
Ние намерихме изход и сега доколкото ни е възможно
се опитваме да покажем, и на други като нас, че има
надежда, и да им помогнем да променят живота си.
Ако ти имаш проблем и не може
ш да се справиш сам или, някой твой близък, и имаш нужда от помощ,
не се колебай
- обади се!
Нашите къщи:
тел. 02/980 21 43